Отчетно събрание на Общинската организация на Български Червен кръст – „Тунджа“

В Международният ден на доброволеца, 5-ти декември, в залата на Общински съвет „Тунджа“, се проведе отчетно събрание на Общинската организация на БЧК – „Тунджа“.

Гости на заседанието бяха инж. Митко Филипов – директор на секретариата на Областния съвет на БЧК и Добриела Праматарова – специалист към Областния съвет на БЧК.

Цветанка Алексиева- заместник-председател на общинската организация на БЧК „Тунджа”, представи подробен отчет за дейността на организацията за 2018 година.

Инж. Филипов изказа своите благодарности към Общинската организация на БЧК – „Тунджа“ и доброволците към нея за съпричастността и отзивчивостта при изпълнението на съвместните ангажименти и привличането на все повече млади хора към общата кауза.

Отчетният доклад бе приет от Общото събрание, а за работата на организацията бе дадена много добра оценка, след  което се премина към обсъждане и приемане на план за работа през 2019 година.