Отменена заповед за пазара в Стралджа

Кметът на община Стралджа отмени своя заповед във връзка с въведеното извънредно положение, с която беше забранена продажбата на промишлени стоки на градския пазар. От 2 юни(вторник) търговците на такъв вид стоки ще могат да предлагат артикули на градския пазар, но при стриктно спазване на правила за дезинфекция и недопускане на струпване на хора.