Откриха изложбата „Далеч от Родината, с мисъл за Ямбол”

   Руско-турската война от 1828-1829г. и последвалото я масово изселване в Браила, Молдова и Южна Бесарабия на около 130 хил. души от югоизточните български земи е в основата на изложбата „Далеч от Родината, с мисъл за Ямбол”, която беше открита днес в Регионален исторически музей – Ямбол. Неин автор е Христина Женкова, уредник в отдел „Възраждане“ в РИМ – Ямбол. Художественото оформление е дело на художника Таня Косева.

    “Изложбата представя Руско-турската война от 1828-1829г. и последвалото я масово изселване в Браила, Молдова и Южна Бесарабия на около 130 хил. души от югоизточните български земи. Показано е отражението на войната върху българското население в Ямбол – периодът на Междуцарствие 19/20 юли – 2 август, първото освобождение на града от руснаците на 2 август 1829г. и масовата емигрантска вълна от Ямболско.

     Акцент на изложбата са дарителските жестове от 30-те години на 19 в. на емигранти от Ямбол или с ямболско потекло, които подпомагат образователното и културно развитие на града -фамилиите Попович, Янкови, Параскевови, Чапърови, опълченци и други ямболци, които не скъсват връзката с Отечеството и родния край”, разказва Христина Женкова.

     В оригинал посетителите ще могат да видят църковните книги „Миней” и „Апостол”, с преписки за дарителство, учебници от епохата, първата детска книжка „Гуслица” и др.