Отвориха улица „Преслав“ за движение през зимния сезон

От днес, 17 декември, е отворена за движение ул. „Преслав“. Една от основните пътни артерии на Ямбол се реконструира по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, финансиран по ОП „Региони в растеж 2014-2020“.

Към момента са извършени почти всички заложени строително-ремонтни дейности и улицата е в годност да бъде ползвана с цел облекчаване на трафика през зимния сезон. Мерките обхванаха участъка от кръстовището с ул. „Димитър Благоев“ (пл. „Боровец“) до пресечката с ул. „Акация“. Изцяло е подновена пътната настилка с изключение на най-горния пласт асфалт, реновирани са тротоарните площи по цялото продължение на отсечката, изградени са нови бордюри, „джоб“ за спирка на градския транспорт непосредствено пред Народно читалище „Зора – 1945“, както и за контейнери за сметосъбиране по цялото трасе. Въведено е ново енергоспестяващо улично осветление, в т.ч. подмяна на част от стълбовете. В допълнение са обновени и всички по-малки кръстовища, свързващи главната артерия със съседни по-малки улици.

Като придружаващи дейности бе извършена подмяна на подземните комуникации, включително изграждане на канализация, в зоната, където досега липсваше такава, канализационни отклонения и заустване на тръбите в съществуващата канализационна мрежа, също така бе подновена водопроводната мрежа в целия участък.

С цел безопасно ползване на обновената отсечка, е положена вертикална сигнализация със съответните знаци, включително за ограничение на скоростта при ползване на път в ремонт, както и временна пътна маркировка по настилката.

От заложените по проекта дейности остава да бъде положен последният най-горен пласт асфалтова настилка и да се засадят нови дървесни видове по цялото протежение на участъка. Тези довършителни работи ще бъдат извършени в началото на пролетния сезон, когато атмосферните условия са подходящи за продължаване на строително-ремонтните дейности.

„Направихме необходимото улицата да бъде годна за използване, за да улесним движението на автомобили през зимния период“, коментира кметът Георги Славов. Той използва повода да благодари на фирмата изпълнител „Технопътстрой“ ЕООД за добре свършената до момента работа.

Считано от 19 декември, сряда, по трасето на ул. „Преслав“ от пл. „Боровец“ до обръщател „Север“ ще тръгнат и редовните автобусни линии на градския транспорт. Автобусите с номера 2, 5, 18-Б, 20, 20А и 25 ще се движат по стандартния си маршрут до възобновяването на довършителните работи по участъка.

Модернизирането на ул. „Преслав“ е в изпълнение на дейностите по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Общата стойност на строително-монтажните работи по обекта е в размер на 2 381 066 лева.