Осми национален конкурс „Моето АЗ”

Осми национален конкурс „Моето АЗ”- талант, красота и колорит в 99 изпратени творби за участие.
Така може да се опише „Моето АЗ“, в памет на младата художничка Мими Гърбачева. Конкурсът е част от празничната програма, посветена на Деня на Община „Тунджа“.
Негови организатори са Община „Тунджа” и Народно читалище„Светлина-1929”, с. Роза,а на 17 април се състоя награждаването на участниците.
Той привлече участници, както от общината, така и от гр.Бургас, гр. София, гр. Плевен, гр. Стара Загора, гр.Шумен, гр. Летница, гр. Свиленград, село Злато поле, общ. Димитровград, гр. Павликени, гр. Кнежа и гр. Варна.
Жури определи класирането на участниците в три възрастови групи,като в четвърта възрастова група тази година нямаше участници.
На награждаването присъстваха участници от с. Роза, община „Тунджа” и от град Бургас. Наградите връчи Цонка Добрева-председател на читалището, като останалите, които не успяха да присъстват, ще получат своите отличия по пощата.
 
Протоколът с наградените е публикуван на официалния сайт на Община „Тунджа“