Осем години дневен център – Веселиново

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Франциск“ в с. Веселиново празнува рожден ден.
Вече осем години Дневният център подкрепя 20 пълнолетни лица с увреждания, осигурявайки им рехабилитация и трудотерапия.
Центърът е започнал дейността си през октомври 2013 г. с подкрепата на община „Тунджа“, а от 1 февруари 2014 г. е делегирана държавна дейност.
Днес персонал и потребители организираха празник без външни гости с почерпка и вкусна торта. След тържеството директорът на Дневния център Радост Съйкова – Стефанова благодари за грижите и съдействието на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев със специално изработен за рождения ден сувенир, а той поздрави потребителите и персонала с пожелание да бъдат най-вече здрави!