Оперативка с кметове и кметски наместници от община „Тунджа“

На 29 септември 2017 година, от 10.00 ч., в административната сграда на общината, ще се проведе оперативка с кметовете и кметските наместници от община “Тунджа“.