Общо събрание на туристическо дружество „Кабиле“

На 09. 03. 2020 година от 17.30 часа в Квартален клуб Център, находящ се на ул. „Цар Иван Александър“ № 7, ще се проведе Общо събрание на Сдружение туристическо дружество „Кабиле“ – Ямбол при следния дневен ред:
1. Изменение в чл. 9 (4) от Устава на Сдружението.
2. Избиране на Управителен съвет и Председател на Управителния съвет.
3. Избиране на Контролен съвет и председател на Контролния съвет.
Желателно е присъствието на членовете на Сдружение Туристическо дружество „Кабиле“ – Ямбол.