Общо събрание на младите червенокръстци

На 11.01.2019г. се проведе Общо събрание на клубовете на БМЧК – Ямбол в залата на БЧК – Ямбол, участваха делегати от петте общини – Елхово, Болярово, Стралджа, Тунджа и  Ямбол. Гости на събранието бяха: г-н Стойчо Стойчев – зам.-председател на НС на БЧК; г-жа Иванка Георгиева – член на Областен съвет на БЧК – Ямбол; инж. Митко Филипов – Директор на Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол, Гергана Георгиева, щатен специалист в Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол и медии. Събранието бе отчетно – изборно, за по – деловото му протичане  бяха избрани три комисии – Мандатна комисия, Комисия по предложенията и по Комисия по провеждане на изборите. Председател на събранието бе Стели Джамбазова, член на Изпълнителен съвет на БМЧК и делегат на събранието. Отчета на организацията бе представен по интерактивен начин чрез аудио – визуален клип. Отчета се прие с мнозинство от делегатите. След отчетния доклад гостите се изказаха, беше дадена много добра оценка за работата на областната организация на БМЧК- Ямбол. Акцентира се върху доброто организационно развитие на БМЧК – Ямбол и функциониращите 14 клуба в цялата област. Г-н Стойчо Стойчев отправи специални поздравления за иновативния начин на представяне на отчета на БМЧК.

По време на втората сесия на събранието беше избран нов областен координатор на БМЧК – Ямбол, Борислава Чорбаджийска. За заместник областни координатори на БМЧК- Ямбол бяха избрани – Анелия Петрова и Ренета Атанасова. Делегатите на Общото събрание на клубовете приеха Календарен план за дейността на организацията за 2019г., както и Насоки за работа на младежката организацията за следващия двугодишен мандат.

                                                            Областен Секретариат на БЧК – Ямбол