Общо събрание на БМЧК

На 12.01.2018г. / петък / от 14.00  ч. в гр. Ямбол ще се проведе Общо събрание на клубовете на Български младежки Червен кръст –  Ямбол в залата на ОС на БЧК – Ямбол. В събранието участват делегати от клубовоте на БМЧК, избрани на квотен принцип.

                                                                                                             

Дневен ред на  Общо събрание на клубовете на БМЧК в област Ямбол:

  1. 1. Отчетен доклад на Областната организация на БМЧК за отчетния период.
  2. 2. Приемане на Календарен план за работа на БМЧК през 2018г.
  3. Разни.