Общинско общо събрание на БЧК-Ямбол

dav

В съответствие с Устава на БЧК и изискването му висшите ръководни органи да заседават най-малко веднъж годишно през есента на 2022г. и първите три месеца на 2023г., БЧК провежда своята отчетна кампания. Кампанията на общинско ниво в Български Червен кръст-Ямбол е в ход и ще продължи до 25 декември 2022г.
В зала „Йорданка Пастърмаджиева“ в Секретариата на Областния съвет на БЧК-Ямбол се проведе Общинско общо събрание на БЧК-Ямбол. Форумът бе уважен инж. Митко Филипов-Директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Ямбол, щатни служители, доброволци и медии.
Форумът премина в една сесия, делегатите приеха единодушно отчет за дейността на организацията за 2022г., представен от г-жа Ваня Георгиева, Председател на Общинската организация на БЧК-Ямбол. Приет бе и отчет на Общинска контролна комисия, представен от г-жа Кръстина Казакова. Делегатите на събранието приеха План за работа за 2023г. на общинската Ямболска червенокръстка организация.
По време на обсъжданията бе направен извод, че с общи усилия и доброволческа инициативност, организацията успява да достигне до онези лица, деца и семейства, които най – много се нуждаят от подкрепа.


Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол

dav