Общински празник на традициите „Модата се мени, фолклорът остава“

На 22 юни 2019 г. /събота/, от 10.00 часа, в парка на село Генерал Инзово, община „Тунджа“, ще се проведе Общински празник на традициите „Модата се мени, фолклорът остава“.

Празникът представя богатството и колорита на тунджанските традиции, като селата от територията на общината се представят както с автентични носии, така и с  характерни  традиционни ястия.

            Участието в празника е доброволно, но всеки който се включи в него, е длъжен да е облечен в народна носия (автентична, сценична или стилизирана). Допуска се участието с носии и от други държави.