Общинската администрация в Ямбол ще приема заявления за изборите от 8:00 до 17:30 часа на 17 септември

Утре, 17 септември, събота, е последният ден за депозиране на заявление за гласуване по настоящ адрес на парламентарните избори на 2 октомври, както и за упражняване на правото на глас на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.

За целта в Община Ямбол е организирано дежурството на длъжностни лица, които ще работят от 8:00 до 17:30 часа на 17 септември.

Срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборните помещения, е до 26 септември, понеделник.