Община Ямбол приключи изпълнението на проекта за модернизиране на централните зони и ул. „Преслав“

Община Ямбол успешно приключи изпълнението на дейностите по мащабен инфраструктурен проект, финансиран с европейски средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Модернизирани са три ключови обекта в града: главната пешеходна улица „Г. Раковски“ – втора част, централните паркови площи, източно от Безистена и участък от ул. „Преслав”, която е една от най-натоварените пътни артерии в града.

Дейностите бяха реализирани по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, резултатите от изпълнението на които бяха представени днес на заключителна пресконференция. „За нас бе изключително важно да включим точно тези три обекта в проекта, защото те, освен че са сред най-значимите за града, са и едни от най-използваните пространства в Ямбол. С помощта на европейското финансиране тези възлови зони придобиха нов съвременен облик“, изтъкна кметът Георги Славов.

Дейностите по реновирането на главната пешеходна улица и централните градинки приключиха през есента на миналата година, а ремонтът на ул. „Преслав“ приключи преди броени седмици.

По-рано през деня днес бе направена и официална церемония по откриване обновения участък на ул. „Преслав“. Лентата на завършения обект прерязаха кметът  Георги Славов, председателят на Общински съвет – Ямбол д-р Данаил Ибришимов и управителят на фирмата-изпълнител „Технопътстрой“ ЕООД – Йордан Йорданов. Водосвет бе отслужен от архиерейския наместник архимандрит Димитрий.

       В резултат на изпълнението на проекта на ул. „Преслав“  бе положена нова пътна настилка, обновени бяха тротоарните площи, въведено бе енергоспестяващо улично осветление, както и видеонаблюдение по цялото протежение на участъка. Извършена бе и подмяна на растителността с нови дървесни видове.

       В централната паркова зона мерките включваха цялостно преоформяне и обновяване на пространството, в т.ч. напълно нова алейна система, която позволява по-директна връзка между двете централни пешеходни улици – „Търговска“ и „Г. Раковски“, също така нова паркова мебел и елементи на градската среда, обновено парково осветление, изцяло нова, по-широка детска площадка с комбинирани уреди за различни възрастови групи и др.

        По ул. „Г. Раковски“, бе положена нова настилка, изградено бе енергоефективно улично осветление, обособени са и кътове за отдих. В района бе изградена нова детска площадка с комбинирани уреди за различни възрастови групи.

 

Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0001-C02, се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионална развитие. Общата стойност на проекта бе 7 684 369,75 лева.