Община Ямбол осигурява храна на 500 нови потребители за периода от 1 май до 30 септември

Днес кметът на община Ямбол Валентин Ревански подписа допълнително споразумение към Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-0131-C01 по операция „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.

С подписаното допълнително споразумение Община Ямбол осигурява храна на нови 500 потребители за периода от 1 май 2021 година до 30 септември 2021 година. Общо потребителите на проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Ямбол в условия на пандемията от COVID-19“, считано от 1 май, ще бъдат 700 лица.

Усилията на Валентин Ревански и общинското ръководство са насочени към осигуряване на храна на най-нуждаещите се целеви групи – самотно живеещи, възрастни и болни хора, които нямат близки на територията на град Ямбол и не са в състояние да се обслужват сами. В следствие на увеличения капацитет ще се включат и още потребители от целевите групи на крайно нуждаещи се лица, с ниски доходи или без доход поради епидемичната ситуация, както и лица под карантина.

През настоящата година проект „Предоставяне на топъл обяд в Община Ямбол в условията на пандемията от COVID-19″ е единствената безплатна услуга на територията на общината за възрастни хора и лица в затруднение. Основна цел на проекта е да бъде осигурен безплатен топъл обяд за нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение. Предоставянето на топъл обяд включва предоставянето на храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Ямбол развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.