Община Ямбол обяви подбор за домашни санитари

   Подбор за пет щатни бройки за длъжността  домашен санитар по проект „Грижа в дома“ обяви община Ямбол. Крайният срок за подаване на документите е 11 август 2023 година. Класирането на кандидатите ще е в два епата – по документи и събеседване. Образец на заявлението за кандидатстване, както и формуляр за автобиография могат да се получат на място на гише „Информация“ в сградата на общината или да се изтеглят от интернет. 

   Списъците с допуснатите кандидати и график за събеседването ще бъдат публикувани на 15 август на информационното табло пред общината или на официалния сайт на администрацията. 

Ето и още информация по темата, адсопълнителни въпроси могат да се зададат в отдел „Хуманитарни дейности“ :