Община Ямбол набира преброители

На 30 септември 2021 година, четвъртък, изтича срокът на електронното преброяване. Въпреки удължаването му с близо две седмици, интересът към него не е особено голям и делът на електронно преброеното население към 6:00 часа на 28 септември е едва 32 %. Това увеличава делът на жилищата и лицата, които трябва да бъдат преброени на хартия, което ще доведе до проблем в част от общините, изпитващи недостиг на преброители и контрольори.

Попълването на преброителната карта на https://www.e-census2021.bg/smartcensus/landing е лесно и са необходими не повече от 20 минути, за да се преброи едно домакинство.

Всички данни, които въвеждат хората, са защитени и се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни не се предоставят на никакви други институции, те не могат да служат дори за доказателство в съда.

Срокът на преброяването на хартия чрез преброители ще бъде удължeн сьс седмица — до 10 октомври 2021 година. Процесът по набиране на преброители продължава до достигане на оптималния им брой. Това ще гарантира равномерното разпределенис на работата между наличните преброители и пълпо покритие на преброителните участьци.

Във връзка с Преброяване 2021 Община Ямбол все още набира преброители за следните квартали в град Ямбол:

По ред

Контролен район

Преброителен участък

Местоположение

1.

2002

2, 3

улици „Сакар планина“, „Витоша“, „Марица“, „Крайречна“, „Ален мак“, „Акация“, „Илинден“

 

2.

2004

1, 3

част от улиците „Ямболска комуна“, „Преслав“, „Черно море“, „Шипка“, „Видин“, „Малко Търново“

 

3.

2005

1

улици „Георги Кондолов“, „Ресен“, „Сливница“

 

4.

2006

5

квартал „Бенковски“ бл. 12

 

5.

2007

1

улица „Тетово“ и част от улица „Кичева“, „Капитан Петко войвода“, „Кожух планина“

 

6.

2010

 

улици „Огоста“, „Въча“, „Тополница“, „Места“, „Резовска“, „Тимок“ и жилищен квартал „Райна Княгиня“

 

7.

2019

2, 5

районът около Областна дирекция на МВР – Ямбол

 

8.

2022

5

участък между улиците „Кара Кольо“ и „Стефан Стамболов“

 

9.

2036

4

част от улиците „Аврен“, „Гоце Делчев“, „Драма“ и „Енос“

 

10.

2038

3

част от улиците „Ямболска комуна“, „Стефан Караджа“, „Странджа“ и „Шипка“

 

Заявления за кандидатстване се подават в Община Ямбол.

Повече информация имате възможност да получите на телефонен номер 046/686317 –  Красимира  Георгиева, главен експерт в Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“.