Община Ямбол набира персонал за кризисния център

    Във връзка с изпълнението на проекта за изграждане на Кризисен център община Ямбол обяви процедура за подбор на персонал. Две са обявените свободни длъжности – за управител и за социален работник. Изборът на кандидатите ще стане на два етапа – по документи и събеседване. 

   Заявления за участие в процедурата се приемат до 31 март 2022г. в Центъра за административно обслужване на общината. Документи могат да се получат на гише „Информация“ на първия етаж на администрацията или да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Ямбол. Там могат да се видят и подробности за изискванията към кандидатите за двете позиции.