Община Ямбол: В Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ предстои конкурс за директор, с визия за развитие и стабилност на учебното заведение!

Във връзка с разпространението на невярна и подвеждаща информация, Община Ямбол официално обявява, че НЕ се планира закриване на Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ в Ямбол. Въпросът, повдигнат от РУО – Ямбол за евентуалното преобразуване на училището в Средно езиково училище (СЕУ), беше разгледан като краен вариант при проучването на възможностите за запазването на институцията в условията на намаляващ брой ученици.
За съжаление, през последните години учебното заведение е изправено пред борба за оцеляване. Към 2024 година функционират само три паралелки. Нужни са постоянни усилия от страна на всяко ръководство, за да развие потенциала на гимназията и да привлече ученици.
В този контекст, Община Ямбол изразява оптимизъм относно работата на временното или предстоящото ново ръководство на гимназията. Очакванията са насочени към иницииране на дейности, които да увеличат интереса към учебното заведение и по този начин да се гарантира неговото бъдещо развитие и стабилност.
Припомняме, че през последните четири години Община Ямбол инвестира значителни средства в много ямболски училища, включително гимназии, за облагородяването на откритите пространства в тези заведения, превръщайки ги в модерни и удобни места за обучение и спорт.
Преди повече от три години беше извършен първият сериозен ремонт на плувния басейн в Езикова гимназия с цел повишаване удобството на учениците и превръщането на училището в привлекателен избор за младежите в Ямбол. Попълването на паралелките и воденето на учебния процес е в отговорностите на ръководството.
Община Ямбол ще продължи да работи усилено, да подкрепя и да си партнира с ямболските учебни заведения за подобряване на техните материални бази, като продължава работата си с постоянните темпове.