Община Ямбол въвежда лятно разписание на градските линии

Община Ямбол въвежда лятно изпълнение на делничните и празничните курсове от градските линии. Възстановява се  линия № 11, която ще изпълнява специално курсове до защитената местност „Ормана“, където в момента се извършват подготвителни дейности за почистване и възстановяване. Линията ще обслужва пътници от 15 август (събота) до 15 октомври (четвъртък).

От 11 юли (събота) до 14 септември (понеделник) включително  влиза в сила следното разписание :

Делнични /работни/ дни:

 • Линия № 1

28 курса с часове на тръгване:

04:20; 05:20; 06:15; 06:35; 07:00; 07:20 (Язаки); 07:45; 08:05 (Язаки); 08:28 (Язаки); 08:50; 09:20; 10:20; 11:20; 12:20; 12:50; 13:20; 14:20; 15:20; 16:20 (Язаки); 16:43; 17:00; 17:20 (Язаки); 17:50; 18:20; 18:50; 19:20; 19:50; 21:30 (за влака)

 • Линия № 2

23 курса с часове на тръгване:

06:10; 06:55; 07:20; 07:40; 08:05; 08:25; 08:50; 09:35; 10:35; 11:30; 12:15; 12:43; 13:05; 14:05; 15:05; 16:20; 16:50; 17:20; 17:50; 18:20; 18:50; 19:20; 19:50

 • Линия № 5

22 курса с часове на тръгване:

06:35; 07:20; 07:40; 08:05; 08:30; 08:55; 09:40; 10:25; 11:10; 12:05; 12:35; 13:05; 14:05; 15:05; 15:50; 16:35; 17:05; 17:35; 18:05; 18:35; 19:05; 19:35

 • Линия № 13

2 курса с часове на тръгване:

07:14; 16:10 ч.

 

 • Линия № 16

28 курса с часове на тръгване:

06:30; 07:00; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00

 • Линия № 20

16 курса с часове на тръгване:

05:40; 06:40; 07:41; 08:36; 09:40; 10:44; 11:48; 12:45; 13:45; 14:44; 15:40; 16:36; 17:40; 18:46; 19:45; 21:25 (изчаква влака)

 • Линия № 20 А

1 курс с час на тръгване:

04:20 ч.

 • Линия № 23

7 курса с часове на тръгване:

06:42 (лозя); 07:26 (КОС); 08:17 (лозя); 11:40 (лозя); 15:40 (233); 16:35 (лозя); 19:00 (лозя)

 • Линия № 25

16 курса с часове на тръгване:

04:10; 05:20; 06:38; 07:40; 08:38; 09:42; 10:46; 11:50; 12:44; 13:42; 14:46; 15:50; 16:44; 17:40; 18:45; 19:45 ч.

Празнични и почивни дни:

 • Линия № 1

17 курса с часове на тръгване:

4:20; 5:20; 6:20; 7:20 (Язаки); 08:20; 9:20; 10:20; 11:20; 12:20; 13:20; 14:20; 15:20; 16:20 (Язаки); 17:20; 18:20; 19:20; 21:30 (за влака)

 • Линия № 2

16 курса с часове на тръгване:

06:15; 7:05; 07:52; 8:38; 09:25; 10:15; 11:00; 11:50; 12:35; 13:35; 14:20; 15:05 16:20; 17:20; 18:20; 19:20 ч.

 • Линия № 5

15 курса с часове на тръгване:

06:40; 07:30; 08:15; 09:30; 10:15; 11:05; 12:05; 13:00; 13:50; 14:45; 15:45; 16:45; 17:30; 18:20; 19:10

 • Линия № 16

15 курса с часове на тръгване:

06:30; 07:25; 08:20; 09:20; 10:20; 11:20; 12:20; 13:20; 14:20; 15:20; 16:20; 17:20; 18:20; 19:20; 20:10

 • Линия № 20

16 курса с часове на тръгване:

05:40; 06:40; 07:41; 08:36; 09:40; 10:44; 11:48; 12:45; 13:45; 14:44; 15:40; 16:36; 17:40; 18:46; 19:45; 21:25 (изчаква влака).

 • Линия № 20А

1 курс с час на тръгване:

04:20 ч.

 • Линия № 23

6 курса с часове на тръгване:

06:42 (лозя); 07:26; (КОС); 08:17 (лозя); 11:40 (лозя); 16:35 (лозя); 19:00 (лозя)

 • Линия № 25

16       курса с часове на тръгване:

04:10; 05:20; 06:38; 07:40; 08:38; 09:42; 10:46; 11:50; 12:44; 13:42; 14:46; 15:50; 16:44; 17:40; 18:45; 19:45 ч.

 • Линия № 18 – К

3          курса – събота : 08:40; 09:40; 11:40

2 курса – неделя: 08:40; 11:40

 • Линия № 18 – Б

5          курса – събота: 07:20; 08:20; 09:20; 10:40; 11:40

3 курса – неделя: 07:20; 08:20; 11:40

 • Линия № 11 – сезонен (само събота и неделя) от 15 август до 15 октомври

6          курса с часове на тръгване (от обръщател Изток):

сутрин: 08:30; 09:30

обед: 12:30; 14:00

вечер: 17:00; 18:00