Община Ямбол апелира

Община Ямбол се обръща към граждани, собственици на магазини и заведения, чийто отпадък са хартиени опаковки и кашони, да сгъват съответния отпадък с цел да не се заема голямо място в контейнерите, предназначени за битови отпадъци, поради техния обем.
Благодарим на всички за проявеното разбиране!