Община „Тунджа“ с дежурен служител в събота

В събота – 26 юни, ще има дежурен служител в община „Тунджа“ за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес за парламентарните избори на 11 юли, защото тогава изтича крайният срок. Това беше съобщено на кметовете и кметските наместници на месечната среща с ръководството на общината.
За да бъдат предотвратени нарушения, кметовете и кметските наместници бяха уведомени да изискват документи за всички разкопавания и строителни дейности по селата, защото в момента започва присъединяване на фотоволтаици в населените места към трафопостовете.
От общинска администрация предупредиха, че след октомври ще започнат масово проверки за разорани пътища, пасища и мери без споразумения и ще започнат да налагат санкции.
Обсъдена беше строителната програма на общината и изискванията към наетите по проекти и към потребителите.