Община „Тунджа“ организира безплатни образователни екскурзии за ученици и родители от всички училища

Над 1000 ученици и родители участват в първия етап на инициативата

 

Интересната проява  се осъществява в изпълнение на проект „ Хоризонти“ – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“, по който община „Тунджа“ е бенефициент. За всяко от 10-те общински училища са предвидени еднодневни образователни екскурзии за ученици от начален етап на обучение и двудневни за ученици от прогимназиален и гимназиален етап. В тях могат да участват и родители. Подборът на участниците се извършва от учебните заведения.

В образователната програма са включени посещения на античните морски градове  Несебър и Созопол, мегалитното светилище Беклик Таш и други природни и исторически забележителности по Южното черноморие.

Всяка от екскурзиите съдържа и поредица от интерактивни занимателни и образователни дейности – викторини, състезания, беседи и редица други активности. През месец септември, в началото на следващата учебна година, ще бъде проведен вторият етап на инициативата.

Проект „Хоризонти“ – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“ се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.