Община „Тунджа“ е приключила изцяло близо 30 обекта, продължава строителството на още над 15

15 обекта от капиталовата програма е приключила напълно община „Тунджа“ за над половин млн. лв.

Още 10 капиталови обекта за 745 хиляди лева все още не са приключили окончателно. От тях 6 са със завършени  строително-монтажни дейности и остава само оформянето на документацията и приемането им, останалите 4 в момента се изпълняват.

Това съобщи зам.-кметът на община „Тунджа“ по строителството по повод професионалния празник на строителите – Димитровден, когато според народните вярвания приключват строителните дейности.

Приключилите напълно обекти са основен ремонт на кметствата в селата Кабиле (покрива), Скалица, Челник, читалищните сгради в с. Болярско (първи етап), Маломир, общинска сграда в с. Голям манастир, благоустрояване в с. Победа, тротоари в с. Златари и др.

В община „Тунджа“ строителството продължава и след Димитровден. До края на месеца трябва да приключи благоустрояването на площадното пространство в с. Безмер, тече ремонтът на детската градина в Чарган, на водопроводната мрежа в Ханово, приключило е отводняването на две улици в с. Завой, остава само да се оформят документите. В момента се изгражда и улица към регионалното депо.

В момента се извършва газификацията на детската градина в с. Кабиле, предстои да започне и ремонтът на още три обекта – благоустрояване в с. Стара река, проектиране на рехабилитация на уличното осветление и на втори корпус на детската градина в с. Роза.

По линия на текущите ремонти са приключени 12 обекта за близо 92 хиляди лева, още 6 са в процес на извършване на обща стойност близо 83 хиляди лева. Сред приключилите обекти са ремонти на читалищни сгради в селата Победа, Чарган, Каравелово и Сламино, на покривите на пенсионерски клуб и дневен център в с. Генерал Инзово, на аварийни ремонти на фасадата на кметството в с. Кабиле, на сградата на детската градина в Скалица, на напорния водоем в Бояджик, на отводнителна канавка в с. Чарган и др. Асфалтирани са и две улици в селата Веселиново и Кукорево.

В момента се извършва ремонт на фасадата на кметството в с. Генерал Инзово, на кметствата в Златари и Бояджик, на покрива на кметство Межда, и на помещенията на полицаите по селата.

          С европейско финансиране вече е завършен проектът за рехабилитация на водопроводна мрежа в селата Безмер, Роза и Ботево и ремонтът на училището в с. Бояджик.