Обучения по първа помощ при удавяне

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

      Продължава провеждането на плувните занимания от лятната обучителна програма на БЧК-Ямбол за превенция на водния травматизъм сред деца на възраст 7-11 години „Лятно училище по плуване  2017”.

       На 13 юли 2017г. децата, техните родители, баби и дядовци за първи път имаха възможност се запознаят с последователността на действията за оказване на първа помощ в случай на пострадал при воден инцидент, който е в безсъзнание, без дишане и сърдечна дейност, както и с техника за поставяне в странично стабилно положение. Общият брой на предвидените занимания по първа помощ при воден инцидент са три и се провеждат на открито в училищния двор на Гимназия „Васил Левски“ в град Ямбол от специалиста „Първа помощ“ в Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол Добриела Праматарова.

       На 28 юли 2017г. предстои да се проведе заключително занимание, на което всички 38 деца, включени в „Лятно училище по плуване 2017“, организирано от БЧК-Ямбол  ще демонстрират усвоените начални плувни умения, техники за справяне при воден инцидент и оказване на първа долекарска помощ при удавяне.

         

                                                               ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ