Обучение по първа психологична помощ

В залата на ОС на БЧК – Ямбол се проведе обучение по Първа психологична помощ и Психо-социална подкрепа, в него участваха шестнадесет доброволеца от БМЧК – Ямбол. Обучители бяха Анелия Петрова и Десислава Димитрова, доброволци обучени в национално обучение по темата. Обучението включваше теоретична, практична част, както и игри свързани с темата. Обучителите представиха правилните стъпки при оказване на Първа психологична помощ и Психо-социална подкрепа. Участниците се запознаха с различни техники за действие при пътно транспортни произшествия, епидемии и природни бедствия. В обучението бяха включени темите – емоции, стрес и взаимоотношенията. На участниците в обучението се представиха различни начини за справяне с емоциите, стреса и разрешаването на кофликти. Решаваха се казуси, в които се демонстрираха стъпките за оказване на Първа психологична помощ и Психо-социална подкрепа.

Обучителите представиха пред доброволците „Помагало за доброволци за провеждане на ателиета по психосоциална подкрепа за деца в училище от 4 и 8 клас”, което ще се използва при провеждане на Ателиета в училищата в областта.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол