Обучение по първа помощ за млади доброволци

Обучение за доброволци на БМЧК – Ямбол по програма „Хелфи“ се проведе в сградата на БЧК – Ямбол. Обучението бе открито от Гергана Георгиева, специалист в Секретариата на Областния съвет на Червения кръст и в него участваха 12 доброволеца от клубове на БМЧК -Ямбол. Обучител бе Радосвета Узунова, доброволец от БМЧК – Ямбол, обучен на национално ниво по темата. Участниците имаха възможност да се запознаят със спецификите на дейностите, свързани с оказването на първа помощ сред деца. Специално внимание беше отделено на методите за работа с малки деца, съобразени с възрастовите им  характеристики. Радосвета представи на участниците теми, включени в Наръчник „Хелфи“-кръвотечение от носа, ужилване от насекоми, изгаряне в кухнята, порязване по време на игра, спешно повикване на номер 112 и т.н.

Доброволците имаха възможност да приложат наученото чрез интерактивни игри и решаване на казуси, свързани с оказване на първа помощ на пострадали при различни инциденти.

Доброволците дадоха позитивна оценка от участието си в обучението, споделиха, че са придобили нови знания.

Секретариат на Областния съвет на БЧК – Ямбол