Обучение на членовете на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи към БЧК – Ямбол

В съответствие със Стратегия 2020 и годишния план за работа на БЧК-Ямбол през 2020г., на 30 септември 2020г., в сградата на Областния секретариат на БЧК – Ямбол,  се проведе редовна сбирка и обучение за нови и дългогодишни членове на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи /ДЕРБАК/.

       Сбирката бе ръководена от Красимира Харутюнян, Ръководител на ДЕРБАК към БЧК – Ямбол, която представи новите членове на екипа, като изрази задоволство от споделеното желание и висока мотивация за участието на всеки един от присъстващите, в дейности за подкрепа и намаляване на уязвимостта сред лица и семейства, засегнати от бедствени и други кризисни ситуации. 

       Добриела Праматарова, специалист „Мениджмънт на бедствия“ в Секретариата на Обл.С на БЧК – Ямбол направи синтезирано обучение по Общи знания за БЧК, роля и отговорности на организацията на национално и местно ниво преди и по време на кризи, дейности на специализираните екипи на БЧК и взаимодействие с партньорите от Единната спасителна система.

        Обсъдиха се въпроси, свързани с предстоящата отчетно – изборна кампания 2020/2021г. в системата на БЧК и изборът на ръководни органи. Под формата на дискусия бяха обсъдени и набелязани конкретни теми за предстоящи обучения и тренировъчни занятия, които да бъдат включени в Плана за дейностите на ДЕРБАК към БЧК – Ямбол през 2021г., за повишаване на доброволческия капацитет и работа в условия на риск от заразяване с COVID 19.  

        В края на срещата, новите членове на ДЕРБАК към БЧК – Ямбол получиха първите си тениски със символите на БЧК от Красимира Харутюнян, Ръководител на екипа.