Обучение в БЧК

В залата на ОС на БЧК – Ямбол се проведе обучение по Първа психологична помощ и Психо-социална подкрепа, в което взеха участие петнадесет доброволци на БМЧК. Обучител бе Анелия Петрова, доброволец обучен на национално обучение по темата. Обучението включваше теоретична, практична част, както и игри свързани с темата. Обучителят представи правилните стъпки при оказване на Първа психологична помощ и Психо-социална подкрепа.

Доброволците се запознаха с различни техники за действие при икономически кризи, пътно транспортни произшествия, епидемии, природни бедствия, бедствия причинени от човека и военни конфликти. В обучението бяха включени темите – емоции, стрес и взаимоотношенията. На участниците в обучението се представиха различни начини за справяне с емоциите, стреса и разрешаването на кофликти. С различни ролеви игри показаха правилните стъпки за оказване на Първа психологична помощ и Психо-социална подкрепа. Обучителят представи пред доброволците „Помагало за доброволци за провеждане на ателиета по психосоциална подкрепа за деца в училище от 4 и 8 клас”, което ще се използва при провеждане на Ателиета в училище. В помагалото подробно е разписана програмата, заниманията и съдържанието на едно ателие. Доброволците на БМЧК имат ангажимент да проведат до края на месец декември Ателиетата по психосоиална подкрепа в различни училища в гр. Ямбол.

специалист: Г. Георгиева