ОбС – Ямбол прекрати процедурата по заема от 9 милиона евро

Окончателно е прекратена процедурата по облигационния заем от 9 млн. евро. Това стана с решение на Общински съвет-Ямбол, по предложение на кмета Валентин Ревански. 

            Решението за откриване на процедурата за поемане на дългосрочен дълг от община Ямбол в размер на 9 млн.евро чрез емитиране на общински облигации, беше взето през декември 2018 г. от действащия тогава Общински съвет. С ново решение от м.юни 2019 г. тогавашният Общински съвет взе решение за временно преустановяване на процедурата до конституирането на новия Общински съвет.

            „Установихме завишаване на прогнозните цени на част от обектите.  Трябва да се направи прецизен анализ на обектите, които ще бъдат включени в инвестиционната програма на общината“, заяви кметът Валентин Ревански на днешното заседание на Общински съвет. Той допълни и че е провел разговори с изпълнителния директор на фонд ФЛАГ Надя Данкинова. „Има много по-изгодни финансови инструменти, за които би могло да ни бъде отпуснат заем“, заяви още кметът Ревански.