Обновяване на военни паметници

Във връзка с писмо Рег. №20-01-50/07.06.2019 г. на Заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната г-н Красимир Каракачанов, в Областна администрация Ямбол, от населени места на община „Тунджа“, са представени три предложения за ремонт на военни паметници в лошо състояние, които се нуждаят от спешен ремонт.

            Предложенията са от селата Челник – за ремонт на терена около паметниците на стойност 4 480,00 лв., от с. Победа за реновиране на терена около военния паметник и за изграждане на постамент на безвъзмездно предоставеното от МО оръдие С-60 , на стойност 8 800,00 лв. и от с. Кабиле – за възстановяване на имената върху военния паметник на стойност 936,00 лв.

            През 2018 г. от Министерството на отбраната на Община „Тунджа“ бяха отпуснати 11 000,00 лв. за ремонт и възстановяване на паметника в с. Роза и този в м. „Бакаджик“.