Областно отчетно събрание на БЧК

В зала „Йорданка Пастърмаджиева“ в БЧК-Ямбол се проведе Областното общо отчетно събрание на Ямболската червенокръстка организация. Гости на събранието бяха:  д-р Валентин Пеев – Зам.-председател на НС на БЧК; Стойчо Стойчев – Зам.-председател на НС на БЧК; Архимандрит Димитрий-Архиерейски наместник на Ямболска духовна епархия; Христо Колев-Зам. областен управител на област Ямбол; Комисар Георги Кючуков- Началник охранителна полиция ОД на МВР; Комисар Кольо Гяуров-Директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“; Татяна Павлова- говорител на ОД на МВР-Ямбол; г-н Станчо Ставрев- Зам.кмет на Община Тунджа; Кольо Пехливанов- представител от Община Болярово; Георги Георгиев- представител от Регионално управление на образованието; Янулка Димитрова- Директор Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Маленово, община Стралджа; Иванка Лазарова- Секретар на НЧ „Съгласие 1862“; Костадин Атанасов- Председател на общински Съюз на пенсионера 2004; Марияна Давидова- Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва; Кръстина Атанасова- Председател на Регионален клуб на инвалида; Надка Александрова- Спортен клуб на инвалида; представители от неправителствени организации и медии.

        Форумът  премина в една сесия, делегатите  приеха единодушно отчет за дейността на организацията за 2018г., представен от д-р Антоанета Антонова – Председател на Областния съвет на БЧК, отчет на Областната контролна комисия, представен от Силва Иванова и отчет на бюджета за 2018г., представен от инж. Митко Филипов – Директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК. Делегатите на събранието приеха План за работа за 2019г. и Проект на бюджет за 2019г. на Ямболската червенокръстка организация.

        По време на изказванията гости и делегати на Общото събрание изразиха благодарност, задоволство и признателност от успешно реализираните инициативи през изминалата 2018г., като се ангажираха и занапред да продължават да подкрепят Ямболската организация и нейните доброволци в изпълнението на хуманитарната мисия за намаляване и предотвратяване на социалната уязвимост сред най-засегнатите общности.

Д-р Валентин Пеев, изрази задоволство от свършеното през годината от доброволците на БЧК и БМЧК-Ямбол, членовете и ръководния състав на организацията. Подчертана бе водещата роля на доброволците, които даряват своя труд в полза на уязвими лица. Работата на Ямболската червенокръстка организация бе оценена, като отлична.

                                             Областен Секретариат на БЧК – Ямбол