Областният координационен механизъм по деинституционализация възстановява дейността си

Областният координационен механизъм по деинституционализация възстановява дейността си

   Областният координационен механизъм по деинституционализация /ОКМД/ се събра на свое заседание в нов състав, с нов председател и нови координатори.
От 2015 година на територията на област Ямбол Областният механизъм по деинституционализация действа и се изпълнява съвместно и в тясно сътрудничество с неправителствената организация „Надежда и домове за децата“ и във връзка с изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБ“, Актуализиран план за действие 2016-2020 .
Новият председател на ОКМД е главният секретар на Областна администрация Ямбол Павлина Пенева, новите координатори на „Надежда и домове за децата“ за област Ямбол са Марина Великова и Гергана Атанасова.

На днешното заседание присъства и програмния координатор на „Надежда и домове за децата“ клон България Боряна Климентинова, която подчерта добрата свършена работа по механизма и модела,  по който продължава дейността насочена към деца от 0 до 3 години.
Решаването на конкретни казуси, подкрепата за деца и семейства, реинтеграция… са част от целите на областния механизъм.
Членовете на ОКМД се запознаха с приемната грижа, такава каквато е към момента на областно ниво. 31 са приемните семейства в областта. Това, което се очаква е до края на 2018 г. дома за деца от 0 до 3 години да бъде закрит. „Такива деца не трябва да бъдат в домове и за това работим всички ние“, каза още Б. Климентинова.