Областна администрация с указания за техническата подготовка на местните избори

Работна среща във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. и за синхронизиране на дейностите по организационно-техническата подготовка се проведе в Областна администрация – Ямбол.  
На срещата, водена от областния управител Биляна Кавалджиева,  бяха обсъдени ангажиментите на областния управител и на кметовете, както и предприетите до този момент действия, по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори – осигуряване на условия на работа на общинските избирателни комисии, необходимостта от определяне на помещения за съхранение на бюлетини в изпълнение на т. 17 от Решение 1979 – МИ/ 18.08.2023 г., извършването на охранително обследване на помещенията, необходимия брой кутии за отрязъци и чували за съхранение на изборни книжа и материали.