Обединение на общности чрез образование

В община „Тунджа“ постъпи писмо от Патрик Харчик- асистент по английски език в Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ чрез участието си в  програма „Фулбрайт“, за намерение за реализиране на Проект „Заедно“.

Проектът има две основни цели- първата е да се преподава английски език на деца от ромски произход от детски градини в община „Тунджа“, тъй като това ще повиши способността им да взаимодействат не само с българската общност, но и с глобалната. Другата цел е да бъдат обединени българските и ромските общности чрез образователни сесии от един до два пъти седмично. За постигането на целите ще бъдат привлечени доброволци в лицето на ученици от Езикова гимназия, които ще влязат в ролята на преподаватели по английски език на децата от ромски произход.