Няма компроменирани участици на преградното съоръжение по границата с Турция

След обилните валежи и извършена проверка на място се установи, че няма компрометирани участъци на преградното съоръжение с РТурция, на територията на област Ямбол.
Още вчера областният управител на област Ямбол Димитър Иванов изпрати експерти да направят оглед на място на преградното съоръжение и прилежащия път. Припомням, че цялото преградно съоръжение на територията на област Ямбол е около 67 км.
При обхода не са установени и констатирани конструктивни нарушение на преградното съоръжение. Единствено в един участък при изграден водосток има свличане на земна маса от пътя. Констатирано е още струпване на счупени дървета и клони около този участък на съоръжението, които ще бъдат премахнати и възстановена целостта на пътя над водостока.