Нов проект спечели Профилирана гимназия „Васил Левски“

Профилирана гимназия „Васил Левски“ е единствената от област Ямбол, която спечели проект по програма Еразъм+ „Образователна мобилност за граждани“. Проектът е свързан с повишаване квалификацията на преподавателите чрез обмяна на опит в три европейски страни. 

Благодарение на проекта учители от гимназията ще се обучават в Чехия, Холандия и Италия. В Чехия ще се запознаят с местните методи на преподаване, в Холандия ще преминат курс по писане на проекти, а в Италия ще взаимстват опита за приложение на таблета в обучителния процес. 

   Проектът ще се реализира в рамките на две години и в него ще се включат 14 преподаватели от ПГ“Васил Левски“.