Нов модел за светлинно регулиране на кръстовищата в Ямбол от 19 март, след задълбочено обследване на трафика

Целта е подобряване на трафика и безопасността на кръстовища в Ямбол

 

В Ямбол се предприемат важни мерки за подобряване на трафика и повишаване на безопасността на пешеходците на светлинно регулираните кръстовища. След обстойно обследване на трафика, чрез преброяване на моторни превозни средства и пешеходци, беше разработен нов модел за светлинно регулиране, който включва няколко промени във функционирането на кръстовищата, с цел намаляване на задържането за автомобили и увеличаване на безопасността за пешеходците.

– На кръстовището на бул. „Димитър Благоев“ и ул. „Арда“, за повишаване на безопасността на пешеходците, ще бъде пусната в експлоатация нова светофарна уредба. 

– На кръстовището на бул. „Димитър Благоев“ и ул. „Жорж Папазов“, ще бъдат отделени левите завои по бул. „Димитър Благоев“ в отделна фаза, като се запази отделна фаза за всички пешеходни направления.

– На кръстовището на бул. „Димитър Благоев“ и ул. „Преслав“ се отделят самостоятелни фази за двата клона по бул. „Димитър Благоев“, което ще намали конфликтите на кръстовището при леви завои и това ще позволи да се запази хомогенността на движение по основните ленти, като допълнителната лента в кръстовището остава само за десни завои, двете основни ленти стават за движение направо, а лявата – за движение на ляво и направо. Запазва се отделна фаза за всички пешеходни направления.

– На кръстовището на бул. „Димитър Благоев“ и ул. „Панайот Хитов“ също се отделят самостоятелни фази за двата клона по бул. „Димитър Благоев“, което от своя страна ще доведе до липса на конфликтност и ще улесни движението по основните ленти, като завиващите наляво вече няма да пречат на тези, които продължават направо. Отново се запазва отделна фаза за пешеходците.

– На бул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Търговска“ се оптимизира дължината на цикъла и фазите, без други промени.

– При магазин „Кауфланд“ на бул. „Граф Игнатиев“ се премахва южната пешеходна пътека, поради наличието на близка такава на север, с цел избягване на конфликти между пешеходци и ляво завиващи автомобили към магазина, с промени в направленията във фазите за осигуряване на едновременно, но безконфликтно преминаване на пешеходци и автомобили в една фаза.

– На бул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Милин Камък“ се обособява една фаза за прави и десни завои и една фаза само за леви, което ще предотврати конфликтите в кръстовището. Фаза за всички направления по ул. „Милин Камък“ запазва потенциалния конфликт между леви и прави завои.

– На бул. „Крайречен“ при „Ритейл парк“ – Ямбол се въвежда фаза за ляво и дясно завиване от „Ритейл парк“, заедно с дясно завиване от запад по бул. „Крайречен“. Фаза за всички направления по бул. „Крайречен“ запазва конфликтите между леви и прави преминаващи.

– На бул. „Крайречен“ и ул. „Русе“ се въвежда безконфликтно преминаване с две отделни фази за всеки клон, като лявата лента освен наляво ще позволява и движение направо. Фаза за всички направления по бул. „Крайречен“ запазва потенциалните конфликти между леви и прави завои.

– На бул. „Крайречен“ и ул. „Георги Дражев“ се разделят направленията по ул. „Индже войвода“ и ул. „Георги Дражев“ за безконфликтно преминаване в две отделни фази, като при фазата за ул. „Георги Дражев“ се осигурява и преминаване надясно от бул. „Крайречен“ към ул. „Георги Дражев“. Фаза, при която направленията по бул. „Крайречен“ преминават всички заедно, запазва конфликтите между леви и прави завои.

– На ул. „Преслав“ и ул. „Страхил Войвода“ също се оптимизира дължината на цикъла и фазите, без да се въвеждат други промени.

Тези промени целят подобряване на трафика и повишаване на безопасността на пешеходците в Ямбол и се планира след 19 март поетапно да започне препрограмирането на светофарните уредби на тези кръстовища.