Нови книги за библиотеката в Кукорево

Библиотеката при НЧ „Виделина -1928” с.Кукорево спечели проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ 2021г. Основната цел на програмата на Министерството на културата е чрез осигуряване на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитието на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация. Със средствата, отпуснати по проекта в размер на 861.60 лв., са закупени нови книги, подбрани съобразно интересите и потребностите на читателите – художествена литература за деца и възрастни, учебна литература, научни и научно-популярни издания.
Скъпи читатели, на вашето внимание представяме новите книги закупени по проекта към Министерството на културата.
Заповядайте при нас!
Нова книга си вземете и на нея се насладете!