Нови декоративни ограждения за контейнерите в Ямбол

Община Ямбол продължава своята инициатива за поставяне на декоративни преградни съоръжения около контейнерите за отпадъци в града. Към момента са монтирани близо 60 прегради в различни райони на Ямбол. Ако този проект се окаже успешен и устойчив, поетапното монтиране на такива съоръжения ще продължи във всички части на града. Идеята е взаимствана от други европейски държави, а целта е да се подобри естетическият вид на пространството около контейнерите.

Припомняме, че в началото на годината беше направен пробен монтаж на няколко преградни съоръжения, което беше положително оценено от жителите на града. Насърчена от добрите отзиви, Общината реши да продължи с поставянето на още такива съоръжения.

Община Ямбол призовава гражданите и гостите на града да пазят изграденото и да изхвърлят отпадъците си само на регламентираните за това места. По този начин ще се поддържа чистота и ред в града, а и ще бъде създадена по-приятна среда за всички жители и гости на Ямбол.