Нова фасада за детската градина в Дражево

Още една фасада на детска градина в община „Тунджа“ вече е като произведение на изкуството. Това е обновената по проект „КОМПАС- Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“ фасада на детската градина в с. Дражево. Изпълнението отново е на художниците Николай Димитров и Даниел Дубаров, които са увековечили момента на завършването със снимка с децата.
Преди това те обновиха и фасадите на детските градини в селата Бояджик и Скалица.
По проекта е предвидено художествено оформление на още две фасади – този път това ще бъдат читалищата в селата Генерал Тошево и Меден кладенец.