Нова визия за училището във Веселиново

И училище „Св. Св. Кирил и Методий” в село Веселиново вече има своя пъстър и живописен кукер. „Да съхраним традициите“ е посланието, което избраха учениците, учителите, родителите, и цялата местна общност. Отново заслугата за тази въздействаща композиция е на талантливите Nikolay Borisov Dimitrov и Daniel Dubarov, на местните хора от община „Тунджа“, които знаят как да обичат България и да пазят нейните корени.