Непознатите истории на авиацията

Вчера Ви запознахме с капитан Мирчо Качулев. Днес ще Ви разкажем за неговата научна дейност. През своята 40 годишна служба във военната авиация има повече от 63 изобретения и множество рационализации. През 1929 г. той изготвя проект за кортик на българските летци, който е един от най-красивите в света. От 1939 г. започва редовно заснемане на българската територия за нуждите на Държавния географски институт. Качулев участва в почти всички полети и за да улесни работата на аерофотографите, извършва модернизация на немска фотокартечница, като я приспособява за нуждите на въздушната фотограметрия.
През 1938 г. изобретява оригинален изчислителен прибор за решаване на задачи по навигация и аерофотография наречен сметачен кръг Факи“. Заради липса на доставки от Германия, модернизира немската сметачна линийка „Knemeyer“, която се появява през 1944 г. под името „Сметачен кръг на летеца К-2“. Следва нова разработка на комбинираната навигационна линийка КНЛ-1, която със заповед на Командира на ВВС генерал Захариев от 1949г. е въведена като официално щурманско пособие във ВВС. Той изобретява ветрочета „В-4“, а през 1954 г. курсомера „КМ-54“. Създаването на атомната бомба и започналото ядрено противопоставяне налага разработване на мерки за защита от новото оръжие. Мирчо Качулев изобретява дозиметричен калкулатор за изчисляване размера на радиоактивното заразяване, наричан дозиметричен кръг, който освен в армията се изучава и във висшите учебни заведения по дисциплината „Гражданска отбрана“. През 1951 г. започва превъоръжаване на българската изтребителна авиация с реактивни самолети. Линийката КНЛ-1 вече не може да отговори на завишените изисквания и Качулев разработва нов комбиниран навигационен прибор „КНП-57“. Приборът е въведен в експлоатация през 1957 г. и се оказва изключително функционален и удобен. Всички български пилоти и щурмани, обучавани в периода 1957 – 2000 г. много добре познават „Ка-ен-пето“. За своята изобретателска и рационализаторска дейност о.з. подп. Мирчо Качулев е награден с орден „Червено знаме на труда”, много медали и други награди.
 
На снимката: Подобрен сметачен кръг Факи.