На вниманието на собствениците на домашни кучета: Почиствайте след вашите любимци, при установени нарушения ще се налагат глоби

След многобройни сигнали на граждани, че недобросъвестни собственици на домашни любимци не почистват, след като кучетата или котките им са замърсили обществени площи, в контрола освен Районно управление на МРВ – Ямбол и ОДБХ – Ямбол, ще се включи и служба СПООР, като при констатирано нарушение ще бъде налагано максималното наказание.

Служителите от сектора ще бъдат подпомагани и от доброволците от общинските „Зелени патрули”. Всеки, който иска да бъде доброволец към община Ямбол, може да заяви това на телефони 0895/599 812 и 0895/599 557.

Община Ямбол призовава гражданите, които забележат нарушение, да сигнализират на денонощния телефонен номер на дежурните 046/681109 или да документират нарушението със снимка или видео и да го изпратят на официалния електронен адрес на община Ямбол yambol@yambol.bg или на официалната фейсбук страница на Община Ямбол.

Припомняме, че съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и наредбите на Общински съвет – Ямбол, собствениците на домашни любимци са длъжни:

– да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;

– да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;

– да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните;

– да извеждат кучето си с повод, а за агресивните кучета се слага и намордник.

Собствениците на домашни любимци нямат право да пускат кучето си свободно и безнадзорно.

Забранено е разхождането на кучета в дворове на училища, детски градини, здравни заведения, детски и спортни площадки, както и на места обозначени със забранителен знак от община Ямбол.

В случай, че собственици, извели на разходка любимците си, не могат да представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи ветеринарномедицинския паспорт, подлежат на санкция в размер на 200 лв.

Задължението на собствениците да регистрират кучетата си при лицензиран ветеринарен лекар възниква от навършването на 6-седмична възраст на животното. Веднага след поставянето инжектируем транспондер (чип) и издаването на идентификационен документ (паспорт), следва да се извърши регистрация и в Община Ямбол.

За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси. В момента тя е в годишен размер 12 лв., като събраните приходи от общината се използват за намаляване популацията на безстопанствените кучета.

От такса са освободени кучета, които са кастрирани или се използват като водачи на лица с увреждания.

С наредба на Общинския съвет е допустимо в самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост да се отглеждат до 3 кучета и/или котки, а в къща с двор – до 5 броя. Забранено е отглеждането на домашни любимци /кучета, котки, декоративни животни и др./ в избени, тавански помещения, тераси, гаражи и около многофамилни жилищни сгради или на места за обществено ползване. Забранено е отглеждането на повече от 2 котки в самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост и на повече от 3 котки в къща с двор.

На санкция за нарушението на закона и общинските наредби подлежат, както собствениците, които отглеждат в домовете си домашни любимци, така и гражданите, които хранят бездомни животни, но не полагат грижи за опазването на чистотата и обществения ред.