Национално партньорско учение на БЧК за действие при кризи

    Над 160 професионалисти от БЧК, екипи на ПСС с кучета за издирване, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община, представители на Единната спасителна система и Общинска полиция  участваха в Национално тренировъчно учение, проведено от 21 до 24 септември 2023г. в Националния логистичен учебен център на организацията в с. Лозен. Освен партньорски институции, в учението се включиха и участниците в международния курс на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП) за „Незабавна оценка на нуждите и планиране в бедствени ситуации“.

        Учение от такъв мащаб се провежда за първи път след 3-годишно прекъсване и имаше за цел да се повиши капацитета на организацията за действия в кризисни и бедствени ситуации, отработване на координация и взаимодействие между доброволните екипи на БЧК и партньорите.

        Национално учение «Лозен 2023» имаше изцяло практическа насоченост, с активно включване на екипите в дейности по издирване, спасяване и евакуиране на пострадали при пожар в производствен цех, от рушаща се сграда и при наводнение, следствие от земетресение и пропукване на язовирните стени на яз. Панчарево и яз. Искър, оказване на ПДП и ПСП на засегнатите в различна степен лица.

        Ямболската червенокръстка организация се представляваше от петима души: Красимира Харутюнян, Жана Михова, Петрана Александрова и Антоанета Ставрева  – членове на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи на БЧК –Ямбол и Добриела Праматарова – специалист «Мениджмънт на бедствия», която бе част от организационния екип, планиращ и координиращ дейностите на терен.

              

                                                                      

                                      СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ БЧК – ЯМБОЛ