Национален ученически конкурс „Зелена планета 2021“

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

 

Националният ученически конкурс „Зелена планета 2021“ е част от Международния детски екологичен форум „Зелена планета 2021“, провеждащ се по инициатива на Общоруското обществено детско екологично движение „Зелена планета“ в рамките на международната му програма „Диалог на културите: от запознанството към уважението”.

Организатори на национално ниво са Фондация „Устойчиво развитие за България”, Националният дворец на децата и Представителството на Россътрудничество в България (Руският културно-информационен център).

 

В конкурса могат да участват с творческите си работи ученици от различни възрасти в седем номинации.

 

Мото на конкурса: „Земята – нашият общ дом“

 

 

Главна тема за 2021 г. на Международния детски екологичен форум:„КОСМОС“

 

Форумът се провежда в рамките на Десетилетие на детството в Русия и е посветен на  Годината на науката и технологиите в Русия, както и на 60 години от първия полет на човек в космоса.

 

Цели и задачи наконкурса:

– Привличане на общественото внимание към международните въпроси на екологията посредством масово приобщаванена децата и младежите чрез изкуството и наукатакъм проблематиката на екологичния поглед към света, който ще подпомогне  хармоничното развитие на личността, сплотяване и формиране у младите на широк поглед върху обкръжаващия ги свят и грижата за него.

– Развитие при децата и младежите на умения да изразяват своето отношение към природните и културните ценности чрез резултатите от творческата, художествената, социално полезната и изследователскатадейност.

-Систематизиране на резултатите от многогодишната екологична дейност на детските колективи.

– Възпитаване у децата от различните страни на грижливо отношение към единните общочовешки ценности в съответствие с принципите за съхраняване на културното и природното разнообразие, екологичното равновесие и с принципите на устойчивото развитие.

– Формиране у младите жители на планетата на екологична култура и активна жизнена позиция в отношението към глобалните проблеми, стоящи пред човечеството.

-Рзвитие на интереса на децата и младежите към различни сфери на живота посредством привличането им в творческа дейност чрез екология.

Конкурсна програма на форума

Конкурсната програма на форума се провежда в два етапа:национален и международен.

Основният критерий за подбора на работите е в съответствие с описаните по-долу номинации.

Творбите на победителите от Националния конкурс ще бъдат представени за участие в конкурсната програма на Международния детски екологичен форум „Зелена планета 2021“.

Официални езици за комуникация на участниците в международния етап на форума са руски и английски.

 

За участие в Националния конкурс се приемат творчески работи в следните седем номинации:

 

  1. „Природата и съдбите на хората“ – „Близък и далечен космос – литературен конкурс за авторски размисли (проза, поезия, есе, приказка)

Изисквания към литературните творби:

– Творческите работи се представят във формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0 – не повече от 1 страница.

– На реда след заглавието се посочват трите именана автора, година на раждане.

Оценява се идеята на собственото съчинение, оригиналността, творческата и художествената цялостност, яркостта на изложеното.

 

  1. „Зелената планета през погледа на децата“ – „Близък и далечен космос

конкурс за рисунки на тема „Космос“ (космически обекти, планети, космонавти, галактики и др.)

Конкурсът се провежда в четири възрастови групи:

I група: предучилищна възраст

II група: 1-4 клас

IV група: 5-7 клас

V група: 8-12 клас

Изисквания към рисунките:

– Изпраща се оригинална рисунка формат А3.

– На гърба на рисунката се изписват трите имена на автора, годината на раждане, наименованиетона творбата.

Оценява се отразяването на тематиката, композиционното решение, нивото на изпълнение, художествената изразителност.

 

  1. „Екообектив“ – „Близък и далечен космосконкурс за кинорепортажиза

екологичната социално полезнадейност на детските колективи; видеофилми за космоса и космическите явления.

Изисквания към кинорепортажите:

– Изпраща се кинофилм с продължителност до 5 минути на флаш-памет (дискове не се приемат) или линккъм YouTube.

– В субтитрите на кинофилма или в звуковия му съпровод се посочват трите имена и годината на раждане на автора(името на филмовото студио или творческия колектив); името на филма; наименованието на мястото, където е била осъществена социално полезната дейност; названието на детския колектив, който я е осъществил.

В печатен вид се дублира следната информация: трите имена и годината на раждане на автора(името на филмовото студио или творческия колектив); името на филма; наименованието на мястото, където се е осъществявала социално полезна дейност; името на детския колектив, който я е осъществил.

Оценява се спазванетона сюжетната линия, операторската и режисьорската работа, разкриването на темата.

 

  1. „Многообразие на вековните традиции“Близък и далечен космос– конкурсза отделни артобекти и композициина тема „Космос“

Изисквания към оформяне на работите:

 – Изпраща се снимка на макета с добро качество с формат 18х24 см и повече.

– На обратната страна на снимката се посочват трите имена и годината на раждане на автора; името на творбата/композицията.

Оценява се отразяването на темата на конкурса, използването на народни занаяти,оригиналността, композиционното решение, качеството на изработката, художествената изразителност и историческата ценност.

 

  1. „Съвременност и традиция“ – конкурс за колекции костюмина тема „Космос“

Изисквания към оформление на работите:

-Изпраща се кратко описание на колекцията, в което се посочва името на колектива – автор на колекцията костюми, името на колекцията, кратко пояснение (с 1-2 изречения).

Фотоалбум с моделите на колекцията, всяка снимка с формат 18х24 сми повече;

Обща фотография на всички модели на колекцията с формат 18х 24 см и повече.

Оценява се отразяването на темата на конкурса, композиционното решение, качеството на изработката, художествената изразителност.

 

  1. 6. „Природа. Култура. Екология“Близък и далечен космос– конкурс за солови и колективни изпълнения на песни за космоса, театрални постановки,флашмоб и другипо темата на конкурса

Изисквания към оформянето на работите:

-Изпраща се програма или кратък анонс на изпълнението, където се посочва:

– Наименование на песента, театралната постановка или друго изпълнение.

– Трите имена и годините на раждане на изпълнителя или колектива, ако са повече от двама изпълнители.

– Трите имена на художествения ръководител.

Видеозапис на изпълнението на флаш-памет (дискове DVD или CD не се приемат)  или линккъм YouTube.

Обща фотография на изпълнението формат 18х24 см и повече.

Оценява се отразяването на темата на конкурса, нивото на изпълнение, художествената стойност.

 

  1. 7. „Природата – безценен дар, един за всички“–конкурс за проектни и научноизследователски работи на екологична и космическа тематика

Оригинални научни идеи, технологии, експерименти, посветени на съхраняване на планетата и хармоничната връзка между човека и природата, на космоса. Социално значими проектни и научноизследователски работи за резултатите от социално полезната екологична дейност на детски колективи, включваща следните основни етапи: намиране и показване на екологичния проблем; кратко описание на социално полезната дейност за отстраняването на проблема; социална значимост на резултатите от екологичната дейност.

За участие в конкурса се приемат(описание на проведени или в етап на провеждане):индивидуални авторскипроектис обозначение „проект“ и дългосрочни колективнипроекти на детски организации, а също и научноизследователски работи с обозначение „наука“.

Изисквания към оформянето на работите:

– Изпращат се тезиси в печатен вид, формат А4, със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0 – не повече от 2 страници.

– Възможна е презентация на проекта във формат PowerPoint на флаш-памет.

– На реда след заглавието се изписваттрите имена и възрастта на автора и/или името на колектива(възраст на участниците в колектива); името на учреждението с посочване на страната и населеното място; трите имена на ръководителя на проекта, адрес на електронната поща.

Оценява се целесъобразността и социалната значимост на проекта, описанието на всички основни етапи.

 

За участие в националния конкурс не се допускат работи, които са взаимствани, копие или част от работата на други автори.

 

Всички творби за участие да бъдат придружени със заявка за участие (приложение 1) с следните данни: трите имена на автора, държава, възраст, адрес и телефон; училище (извънучилищно звено) с телефон и  адрес; декларация – съгласие от родител на детето за предоставяне право на организаторите да ползват тези данни, както и предоставяне на авторски права за популяризиране на творбата, име и телефон на научния ръководител и неговото съгласие за ползване на предоставените данни. 

 

Всички конкурсни работи и съпровождащите ги документи се изпращат не по-късно от 30април 2021г.  на адреса на организаторите:

 

Руски културно-информационен център(РКИЦ)

За конкурса „Зелена планета 2021“

Фондация „Устойчиво развитие за България“

Ул. „Шипка“№ 34

1504   София

 

За рисунките от номинация 2. „Зелената планета през погледа на децата“

 

и на

E-mail: zelena_planeta@mail.bg

 

            За творбите от останалите номинации

 

 

Номинираните в Националния конкурс „Зелена планета 2021“ получават грамоти. Най-добрите творчески работи на национално ниво се изпращат за  участие в Международния детски екологичен форум „Зелена планета 2021“. За тази цел писмените творби ще трябва да бъдат преведени на руски или английски език и изпратени на ел. адрес на организационния комитет на конкурса:

 zelena_planeta@mail.bg

 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени чрез сайта на Националния дворец на децата и сайта на Руския културно-информационен център.

Тържественото награждаване на победителите ще се състои в Руския културно-информационен център в София. Ако епидемичната обстановка не позволява присъствено награждаване, отличията ще бъдат изпратени по пощата