Научна конференция „Техника, технологии, образование”

Учени от 9 държави – Русия, Азербайджан, Украйна, Казахстан, Чехия, Сърбия, Македония и Турция, взеха участие в традиционната международна научна конференция „Техника, технологии, образование” на Факултет „Техника и технологии” – Ямбол. Научният форум се проведе в два дни в Културно-информационен център „Безистен”. Той беше открит от зам.-деканът по учебната част доц. д-р Красимира Добрева. Специални гости на събитието бяха зам.кметът на община Ямбол Илияна Бицова,  зам.-ректорът на Тракийски университет доц. д-р Дарина Заимова, председателят на ЯТПП Стойчо Стойчев. 

Научната конференция даде  възможност на учени и специалисти, работещи в областта на техническите и обществените науки да представят своите иновативни идеи, разработки, резултати и постижения от научните си изследвания. Самият форум започна с ден на отворените врати във Факултет „Техника и технологии“ и представяне на изложение с част от продуктовата гама на фирми, сред които „ZLATEX“, “InterAGRI“, „MEGATRON“ . 

 

Във  Факултет „Техника и технологии“ се извършва образователна и научна дейност в четири акредитирани професионални направления – машинно инженерство; електротехника, електроника и автоматика; енергетика и хранителни технологии, които са в основата на висшето образование в Ямбол, което има над 50-годишна история. В него се подготвят над 800 студенти и докторанти с висше инженерно образование по 7 бакалавърски, 16 магистърски и 8 докторски програми.

Във Факултета се подготвят 6 редовни докторанти и 3 в самостоятелна форма на обучение само година след акредитирането на докторските програми. В помощ на докторантите е създадено и докторантско училище.

Научно-изследователската дейност се допълва чрез изпълнение на научни проекти, финансирани от фонд „Наука” и Тракийски университет. Само за последните 3 години академичният състав на Факултета работи по 33 университетски проекта. Чрез дейностите по научно-изследователските проекти и с участието в международни проекти, финансирани от европейски фондове, са изградени 7 нови лаборатории, да се оборудват съществуващите със съвременна отчетна лабораторна апаратура на стойност над 1 млн. лв.

За последните 6 години академичният състав е представил своята научна продукция в над 500 научни публикации, над 350 от които в реферирани и индексирани научни издания, като има над 700 цитирания за този период.

Рехабилитирани са 9 преподаватели – 1 професор и 8 доценти, на 11 преподаватели е присъдена научна степен доктор, 4 асистенти учат докторантура на самостоятелна подготовка, като един от тях я е защитил.