НАП Ямбол продава сграда и автомобил на първите за 2017 година търгове с тайно наддаване

Два етажа от масивна административна сграда продава НАП Ямбол на първия за годината  търг с тайно наддаване. Сградата е собственост на фирма, която дължи данъци и осигуровки за милион и 300 хиляди лева.Търгът ще се проведе на 25  януари от 11.30 часа при първоначална тръжна цена 144 815 лева за всеки от обявените за продажба 7-ми и 8-ми етажи на улица „Ямболен“№13. Обектът се предлага за втори път, след като в края на миналата година не се явиха кандидати.    Огледът на недвижимите имоти ще се извършва всеки присъствен ден от 16.01.2017г.  до 20.01.2017г., на адрес: гр.Ямбол, ул. “Ямболен“ №13. 

        На 26.01.2017г., от 11.30 часа в търговата зала на НАП- Ямбол на ул. “Джон Атанасов” № 6 пък ще се проведе търг с тайно наддаване за продажбата на ДЖИП ЧЕРОКИ при първоначална цена 1400.00лв. Автомобилът е собственост на фирма, която има задължения към бюджета за над 200 хиляди лева.Движимото имущество се предлага за трети пореден път, а огледът ще се извършва всеки присъствен ден от 16.01.2017г. до 20.01.2017г.на адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Хале” бл.7, вх. А

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП, ИРМ Ямбол, ул. “Търговска” № 2, ет.3, ст.1 всеки присъствен ден от 16.01.2017г. до 20.01.2017г., от 9.00ч.  до 17.00ч., както и по пощата. Депозитът за участие в търговете, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 20.01.2017г., в ТБ “СИБАНК” – клон Бургас;  BIC: BUIBBGSF и  IBAN: BG31BUIB78993300650003            

             Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, ИРМ Ямбол, ул. „Дж. Атанасов” №6, ет.2  и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg