Над 60 хиляди клиенти обслужени в НАП Ямбол

В офиса на НАП Ямбол от началото на годината са обслужени над 60 хиляди души, като най-много -25 хиляди от тях, са поискали изясняване на здравния си статус, плащали са здравни осигуровки или са подавали заявления за напускане и завръщане в страната.

Обслужени са над 200 жители на област Ямбол с увреден слух. Услугата дава възможност за жестомимичен превод в реално време, което прави улеснено обслужването на хората в неравностойно положение. Друго удобство за гражданите е плащането през ПОС терминал, където не се удържат такси. Чрез устройството са направили плащане 17 хиляди ямболии. Близо 10 000 жители на областта са подали декларации, а 1200 души са поискали издаването на електронни документи.
Средното време за обслужването на един клиент на гишетата в салона е малко над 5 минути, отчетено чрез системата за управление на опашките.
Все повече клиенти ползват електронните услуги на НАП, които са на разположение 24/7 в Портала за е-услуги на приходната агенция. Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп в е-портала на НАП .
Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон: 0700 18 700 /на цена по тарифата на съответния оператор/. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравноосигурителен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.