Над 2 хиляди здравноосигурени смениха личните си лекари в областта

В периода от 1 до 30 юни 2021г. 2211 здравноосигурени лица от област Ямбол са сменили общопрактикуващия си лекар. За община Ямбол избор на нов личен лекар са направили 1600 граждани, за община Стралджа – 84, в община Тунджа 338 здравноосигурени лица са осъществили смяна на общопрактикуващ лекар, за община Елхово броят на лицата е 91, за Болярово – 32 и от друг здравен район нов избор са направили 66 здравноосигурени лица.

          За сравнение, през месец юни 2020г. броят на лицата сменили своя личен лекар е бил 1626.

          Основни причини за смяната на личен лекар са: промяна на местожителството или адресната регистрация на лицата, неудовлетвореност от оказаната медицинска помощ, лични предпочитания на здравноосигурените лица, прекратяване на практиката на общопрактикуващ лекар и др.

         Следващият период, в който здравноосигурените лица могат да променят избора на общопрактикуващ лекар е през месец декември 2021г.

 

 

 

 

 

13.07.2021г.                                                                         РЗОК – ГР. ЯМБОЛ